love is a stranger

Translator to translated/Traducător către traducere

River, plain,                        Râu, câmpie,
tree, the bird                       copac, pasărea
in flight, habitation              în zbor, locuință
and name, strange            și nume, străine
to me, never strange         mie, niciodată străine
to you – the child’s             ție – ochiul
eye, the soldier’s               copilului, pasul
step, the known                 soldatului, pragul
threshold.                           cunoscut.
I crossed the plain              Am traversat câmpia
slowly, saw your fire           încet, am zărit focul
in the distance.                   tău în depărtare.
Have I set the tree              Am așezat copacul
askew on your sky,            pieziș pe cerul tău,
does your bird hover          plutește pasărea ta
strangely?                          neobișnuit?
Love                                   Iubire
translates                           tradusă
as love.                              ca iubire.
Her song sung                   Cântecul ei cântat
in a strange land.               în un tărâm ciudat.

An air that kills.                  Un aer care ucide.

by Matthew Mead               de Matthew Mead

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s